Публічна інформація

 1. Біографічна довідка керівника.
 2. Статут КНП "Міська лікарня №10" ЗМР.
 3. Рішення міської ради про створення підприємства.
 4. Фінансові звіти.
 5. Звіти керівника.
 6. Облік лікарських засобів.
 7. Річні плани закупівель.
 8. Договори, учасником яких є підриємство.
 9. Благодійність.
 10. Цілі діяльності підприємства (лікарні).
 11. Структура, принципи формування і розмір винагороди керівника.
 12. Фактори ризику, що впливають на діяльність КНП «Міська лікарня №10» ЗМР.

Біографічна довідка керівника

Директор

Подлужний Сергій Георгійович

Біографічна довідка
Працює на посаді:
директор комунального некомерційного підприємства «Міська лікарня №10» Запорізької міської ради
Громадянство:
громадянин України
Число, місяць, рік народження:
01 січня 1962 року
Місце народження:
м. Запоріжжя
Освіта:
вища, Пермський медичний інститут, 1986р., «Лікувальна справа», лікар
Науковий ступінь, вчене звання:
-
Володіє мовами:
українська, російська – вільно, англійська – зі словником
Нагороди, почесні звання:
-
Період дії контракту:
з 19.07.2018 по 19.07.2021
Трудова діяльність
03.08.1993 – 31.07.1994:
Лікар-інтерн з неврології КУ «6-а міська клінічна лікарня» м. Запоріжжя
03.12.2013 - 08.12.2014:
Виконуючий обов’язки генерального директора Комунальної установи «Обласний медичний центр серцево-судинних захворювань» Запорізької обласної ради
09.12.2014:
Звільнений від виконання обов’язків генерального директора Комунальної установи «Обласний медичний центр серцево-судинних захворювань» Запорізької обласної ради за угодою сторін, п.1ст.36 КЗпП України
10.12.2014 - 17.07.2018:
Призначений на посаду заступника генерального директора з організаційно-методичної роботи Комунальної установи «Обласний медичний центр серцево-судинних захворювань» Запорізької обласної ради
18.07.2018:
Звільнений за угодою сторін, п.1ст.36 КЗпП України
19.07.2018:
Призначений на посаду головного лікаря Комунальної установи «Запорізька міська клінічна лікарня №10»
з 04.04.2019 по теперішній час:
Директор КНП «Міська лікарня №10» Запорізької міської ради
28.02.2020:
Диплом магістра, кваліфікація: ступінь вищої освіти магістр, спеціальність «Менеджмент», освітня програма «Адміністративний менеджмент», професійна кваліфікація «Менеджер (управитель) з адміністративної діяльності»

Статут КНП "Міська лікарня №10" ЗМР

Статут КНП "Міська лікарня №10" ЗМР (pdf) Завантажити

Рішення міської ради про створення підприємства

Рішення міської ради про створення підприємства (pdf) Завантажити

Фінансові звіти

Звіти керівника

Звіт керівника КНП «Міська лікарня №10» Запорізької міської ради за 2020 рік (pdf) Завантажити

Облік лікарських засобів

Наявність лікарських засобів та виробів медичного призначення на 14.02.2022 (pdf) Завантажити

Річні плани закупівель

Посилання: https://prozorro.gov.ua/search/plan?text=05498708.

Договори, учасником яких є підриємство

Посилання: https://spending.gov.ua/new/disposers/05498708/agreements.

Благодійність

Інформація про допомогу, яка надається закладам охорони здоров`я підприємствами, організаціями міста коштами, медичним обладнанням, лікарськими засобами, засобами індивідуального захисту та дезинфікуючими засобами (pdf) Завантажити

Цілі діяльності підприємства (лікарні)

Комунальне некомерційне підприємство «Міська лікарня №10» Запорізької міської ради було створено на підставі рішення Запорізької міської ради від 19.12.2018 № 78 "Про припинення юридичної особи-комунальної установи «Запорізька міська клінічна лікарня №10» шляхом перетворення у комунальне некомерційне підприємство «Міська лікарня №10» Запорізької міської ради. Майно підприємства є власністю територіальної громади міста Запоріжжя в особі Запорізької міської ради. Підприємство підпорядковано департаменту охорони здоров’я Запорізької міської ради, як органу управління майном. Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.

До структури КНП «Міська лікарня №10» ЗМР входять:

 • амбулаторно-поліклінічний підрозділ, розташований за адресою: бульвар Шевченко,25, який обслуговує населення Вознесенівського району. До складу підрозділу входять наступні відділення: хірургічне, консультативно-лікувальне, денний стаціонар терапевтичного профілю на 30 ліжок, денний стаціонар кардіоревматологічного профілю на 30 ліжок, рентгенологічне, діагностичне, відновлювального лікування; інформаційно-аналітичний відділ; централізована стерилізаційна; клініко-діагностична лабораторія; централізована цитологічна лабораторія, що розташована за адресою: вулиця Патріотична,16;
 • міський центр нефрології та діалізу на 40 діалізних місць, розташований за адресою: бульвар Шевченко,25;
 • стаціонарні відділення розташовані за адресою: бульвар Шевченко,25: терапевтичне відділення на 50 ліжок; кардіоревматологічне на 20 ліжок; паліативної та хоспісної допомоги на 25 ліжок ;інтенсивної терапії на 12 ліжок;
 • відділення медичних профілактичних оглядів, розташоване за адресою: бульвар Шевченко,25,що надає медичні послуги населенню та підприємствам на платній основі.

Кількість шатних посад по підприємству становить 428,50 шт. од. КНП «Міська лікарня №10» ЗМР є виконавцем міської програми «Охорона здоров’я міста Запоріжжя на період 2019-2021 роки», затвердженої рішенням міської ради від 19.02.2018 № 32.

Для реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення був укладений договір з Національною службою здоров’я України на наступні пакети медичних послуг:

 • лікування пацієнтів методом екстракорпорального гемодіалізу в амбулаторних умовах;
 • стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій;
 • стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям;
 • амбулаторна вторинна (спеціалізована) та третинна (високоспеціалізована) медична допомога дорослим та дітям, включаючи медичну реабілітацію та стоматологічну допомогу.

Колектив лікарні переглянув Програму якості з визначенням цілей, цінностей та основних категорій якості, включаючи безпеку, результативність, пацієнт-орієнтованність, економічну доцільність, доступність медичних послуг для населення, соціальну справедливість.

Основна мета підприємства спрямована на забезпечення населення м. Запоріжжя доступною, своєчасною, якісною та ефективною медичною допомогою, медичними послугами, спрямованими на збереження, поліпшення та відновлення здоров'я населення, а також надання вторинної спеціалізованої медичної допомоги населенню в порядку та обсягах, встановлених чинним законодавством.

Структура, принципи формування і розмір винагороди керівника

За виконання обов’язків, передбачених контрактом, Керівнику нараховується заробітна плата в межах фонду оплати праці, виходячи з установлених:
 • посадового окладу, визначеного за відповідним тарифним розрядом Єдиної тарифної сітки;
 • підвищень посадового окладу (за наявність кваліфікаційної категорії, за роботу у шкідливих та важких умовах);
 • надбавок (за вислугу років, високі досягнення у праці, почесне звання тощо);
 • доплат (за науковий ступінь тощо);
 • премії, розмір якої залежить від особистого внеску в загальні результати роботи установи. Розмір премії встановлюється відповідно до положення про преміювання за погодженням з Органом управлінням майном;
 • допомоги на оздоровлення у розмірі посадового окладу під час надання основної щорічної відпустки;
 • матеріальної допомоги у сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на поховання.

Преміювання Керівника, встановлення йому надбавок і доплат до посадового окладу, надання матеріальної допомоги здійснюється за рішенням Органу управління майном у разі відсутності заборгованості із заробітної плати працівникам установи, за спожиті комунальні послуги та з платежів до державного і місцевих бюджетів у межах затвердженого фонду оплати праці.

У разі неналежного виконання умов контракту розмір надбавок, доплат і матеріальної допомоги зменшується або вони не виплачуються.

За Керівником зберігаються всі види соціального страхування та інші соціальні гарантії, передбачені чинним законодавством.

Фактори ризику, що впливають на діяльність КНП «Міська лікарня №10» ЗМР

 1. Щорічне змінення вимог НСЗУ щодо специфікацій до договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, відсутність фінансової спроможності виконання всіх вимог. Може призвести до відсутності підписаних деяких «пакетів» медичного обслуговування.
 2. Економічно необґрунтовані тарифи в договорах про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій можуть призвести до погіршення якості надання медичної допомоги.
 3. Обмежений обсяг платних медичних послуг та неможливість надання деяких на платній основі в рамках застосування Постанови Кабінету міністрів України від 17.03.1996 №1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах».
 4. Відсутність фінансової можливості на закупівлю дорого вартісного обладнання для забезпечення якісного надання медичних послуг та виконання вимог НСЗУ. Обладнання, що експлуатується на теперішній час здебільшого морально застаріле та має високий ступень зношеності.
 5. Зменшення кількості досвідченого медичного персоналу в зв’язку з низьким рівнем оплати праці.
 6. Відсутність безперебійного джерела живлення та запасного вводу водопостачання та зношеність комунікацій призводить до погіршення а іноді і відмови у наданні медичної допомоги хворим на гостру ниркову недостатність.
 7. Зниження платоспроможності населення на тлі погіршення економічної ситуації в країни, може призвести до зменшення обсягів надання медичних послуг на платній основі.
 8. Затримка оплати НСЗУ по договорам про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій може призвести до порушення вимог Кодексу законів про працю в частині обсягів та строків виплати заробітної плати.
 9. Для забезпечення конкурентно-спроможності закладу з метою поліпшення умов перебування пацієнтів необхідно провести ремонт кардіоревматологічному та терапевтичному відділеннях.
 10. Зменшення кількості фізичних осіб (лікарів, працівників з медичною освітою та молодшого медичного персоналу) з причини низької оплати праці може негативно вплинути на якість надання медичних послуг.