Інформаційно-аналітичний відділ медичної статистики

Завідувач відділу
Гутарова Олена Іванівна

Телефон:
(061) 224-09-00

Розташування:
поліклінічний корпус, поверх 1

Про відділення

Інформаційно-аналітичний відділ медичної статистики є мозковим центром установи. Фахівці високого рівня, володіють усіма статистичними методиками та технологіями в межах своєї компетенції, необхідних для якісного виконання своїх посадових обов’язків.

Поточна робота вимагає не лише фахових знань в області статистики, організації охорони здоров’я, але й стратегічного бачення внутрішніх організаційних процесів у лікарні, взаємодії служб та відділень, вміння їх аналізувати.

Важливими функціями та завданнями підрозділу є:

 • узагальнення звітності та іншої оперативної інформації про результати діяльності відділень та підрозділів лікарні;
 • забезпечення та подання форм Державної статистичної звітності у встановлені терміни в обласний медичний інформаційно-аналітичний центр;
 • інформаційно-аналітичне забезпечення планування діяльності лікарні;
 • участь у формуванні плану основних організаційних заходів лікарні та здійснення контролю за його виконанням;
 • організація та проведення аналітичних досліджень та інформаційне забезпечення керівництва лікарні з метою координації лікувальної та організаційно-методичної роботи;
 • здійснення контролю за дотриманням єдиної системи ведення, збору, зберігання та обробки медико-статистичної інформації;
 • проведення у встановленому порядку контролю за термінами та якістю виконання наказів щодо ведення первинної медичної документації у відділеннях лікарні;
 • участь у формуванні заходів стосовно виконання національних програм з охорони здоров’я;
 • організація планово-консультативної допомоги лікувально-профілактичним закладам районів та міст області;
 • проведення планування, контролю та звітності з питань впровадження в практику нових методик та технологій;
 • підготовка матеріалів для прийняття управлінських рішень (проектів, наказів, розпоряджень, інформаційних листів, планів роботи);
 • доведення до відома співробітників інструктивних і методичних матеріалів (листи, накази, законодавчо-нормативні акти, методичні рекомендації) після їх надходження.

До складу відділу входять:

 • Малихіна Алла Прокопівна, лікар-статистик, заступник головного лікаря по полікліниці 1977 - 2014 р.р.;
 • Шелудько Олег Євгенович, лікар-статистик;
 • Младенов Петро Михайлович, лікар-статистик;
 • Овчаренко Наталя Іванівна, статистик медичний;
 • Назаренко Світлана Дмитрівна, оператор комп’ютерного набору;
 • Опарін Вадим Андрійович, оператор комп’ютерного набору.

Працівники відділення

Малихіна Алла Прокопівна, лікар-статистик