Відділення інтенсивної терапії

Завідувач відділенням
Ковтун Олександр Валерійович

Телефон:
(061) 224-09-07

Розташування:
стаціонарний корпус, поверх 1-2

Про відділення

В КНП «Міська лікарня №10» ЗМР функціонує відділення інтенсивної терапії на 12 ліжок. Відділення інтенсивної терапії відкрито у 2005 році, де працює 8 фахівців зі спеціальності анестезіологія. Медична допомога надається у відповідності до затверджених МОЗ стандартів, національних та міжнародних рекомендацій. Спеціалізується на наданні невідкладної допомоги пацієнтам з порушеннями серцевого ритму, з гострою серцевою та легеневою недостатністю, інфарктним хворим на 2-му етапі реабілітації при погіршенні їх стану. Надається невідкладна допомога пацієнтам діалізного центру.

КНП «Міська лікарня №10» ЗМР протягом декількох десятиліть спеціалізувалась на наданні невідкладної допомоги хворим з порушеннями ритму м. Запоріжжя. У відділенні цілодобово надається невідкладна допомога хворим з фібриляцією та тріпотінням передсердь, шлуночковими та надшлуночковими тахікардіями, пацієнтам з порушеннями гемодинаміки на тлі порушень ритму та в стані аритмогенного шоку, проводиться інтенсивна терапія хворим, що знаходяться на лікуванні у відділенні кардіології з інфарктом міокарду і страждають на небезпечні для життя ускладнення під час 2 етапу реабілітації, хворим на серцеву недостатність IIБ-III стадії в стані декомпенсації, хворим, що проходять реабілітацію у відділенні кардіології після стентування, аорто-коронарного шунтування, радіо-частотної абляції, хворим, які є ліквідаторами або постраждалих від аварії на ЧАЕС.

Відділення оснащене приліжковими моніторами ЕКГ, АТ, сатурації артеріальної крові киснем, апаратами штучної вентиляції легень «Hamilton», «Бріз», зовнішніми кардіостимуляторами, черезстравохідними кардіостимуляторами, програмованим кардіостимулятором, що використовуються як для діагностики, так і для проведення лікувальних маніпуляцій, добовим амбулаторним монітором ЕКГ. Налагоджений поточний контроль МНО та АЧТЧ хворим, що отримують непрямі та прямі антикоагулянти. В перспективному плані розвитку планується введення в практику роботи відділення черезстравохідної ЕХО КС, додаткових апаратів добового амбулаторного моніторингу ЕКГ.

Оснащення відділення інтенсивної терапії дозволяє цілодобово надавати невідкладну допомогу, зокрема – автономно в повному обсязі з використанням апаратів ШВЛ та ЕІТ при зупинці кровообігу та для лікування порушень ритму, що становлять загрозу життю. Використовується черезстравохідна електрокардіостимуляція (ЧПЕКС) – лікувальна, для купірування суправентрикулярної тахікардії та тріпотіння передсердь, нав’язування ритму при зупинці синусового вузлу та діагностична, при синдромі слабкості синусового вузлу (СССВ); добове моніторування ЕКГ (24-72 години) для діагностики та визначення тяжкості порушень ритму та провідності, верифікації стенокардії напруження та виявлення безбольової ішемії міокарду.

Відділення інтенсивної терапії бере активну участь в лікувальному процесі лікарні. Значну частину роботи відділення інтенсивної терапії складають важкі пацієнти терапевтичного відділення, що потребують консультації анестезіолога, виконання складних лікарських маніпуляцій, інтенсивної терапії та проведення реанімаційних заходів – з тяжкими пневмоніями, термінальними цирозами, ХОЗЛ, бронхіальною астмою, анеміями. Кількість таких пацієнтів щороку збільшується. Зважаючи на загальний тяжкий характер перебігу хронічної хвороби нирок у пацієнтів, що отримують програмний діаліз та високий ризик серцево-судинних ускладнень у таких хворих, вони часто потребують проведення реанімаційних заходів, інтенсивної терапії та загалом займають до 20 % ліжкового фонду відділення інтенсивної терапії.

Лікарі ВІТ надають консультативну допомогу з питань інтенсивної терапії пацієнтам відділення паліативної та хоспісної допомоги, допомагають лікарям відділення в складних випадках при проведенні складних лікарських маніпуляцій, при необхідності – у проведенні реанімаційних заходів.

Лікарі відділення інтенсивної терапії надають консультативну допомогу амбулаторним пацієнтам потужного центру гемодіалізу, розрахованого на проведення 24 сеансів гемодіалізу одночасно, беруть участь в проведенні реанімаційних заходів в разі необхідності. При погіршенні стану таких пацієнтів вони терміново госпіталізуються у відділення інтенсивної терапії, де їм проводиться подальша інтенсивна терапія, а в разі необхідності (при гострому інфаркті міокарду, гострому порушенні мозкового кровообігу, гострій хірургічній патології) – проводиться стабілізація стану та підготовка до транспортування.

У міському ревматологічному відділенні лікарями ВІТ надається допомога хворим з сепсисом, тяжкими геморагічними васкулітами та їх ускладненнями, в разі необхідності такі хворі переводяться до ВІТ для проведення інтенсивної терапії або реанімаційних заходів.

Працівники відділення

Азявчик Ірина Олександрівна, старша медична сестра
Тоболін Володимир Іванович, лікар-анестезіолог
Хаванський Сергій Євгенійович, лікар-анестезіолог